Skifertag

Skifertag som også nogle gange kaldes naturskifer eller skiffer er en type af lagdelt natursten, der udvindes af jorden. Skifer formes i jorden ved sammenpresning og hærdning af mudder under ekstremt tryk og varme.

Ofte er der tale om partikler op til 0,06 mm store, som er aflejret i stillestående vand. Mudderaflejringer domineres af de såkaldte flageformede lermineraler som inkluderer elementer af feldspat, muskovit, kvarts og glimmer. Der indgår derudover ofte en større mængde organisk materiale i form af f. eks. kalk og kiselpartikler samt i mange tilfælde også vulkansk støv. Skifer tagsten er en såkaldte metamorfisk sten. Dette betyder, at stenen har ændret sig fra en form til en anden.

Den vigtigste egenskab ved skifer er dens kløvelighed. Dette gør, at udskåret skifer blokke nemt kan lagdeles i tynde ensartede plader til skifertag.

Denne unikke egenskab har gjort, at den blev anvendt til mange forskellige produkter såsom tagdækningsmateriale, fliser, bordplader og havesten i århundreder.

Naturskifer har i modsætning til andre tagmaterialer ikke gennemgået en industriel proces af nogen art. Naturskifer skæres direkte ud af klippen og stables i de blokke man har behov for. Lad os se nærmere på nogle af de åbenlyse fordele, som du får ved at lægge et skifertag.

Fordele ved skifertag

En af de gode ting ved et skifertag er, at den findes naturligt i rigelige mængder, da der stadig findes meget store uudnyttede skiferressourcer. Man forventer, at der vil være naturskifer millioner af år ud i fremtiden, så den smule man bruge nu om dage til fliser og skifer tagsten kun er en brøkdel af den samlede mængde der findes.

Dog er det temmelig omkosteligt at udhugge stenen og transportere den, hvilket er medvirkende til den høje pris på tagsten af ægte skifer eller naturskifer, som det også kaldes. Denne type skifer er ofte lidt mere kostbar end eksempelvis et ståltag eller tegltag, men du får også et super solidt nyt tag som kan holde mange år fremover. Derfor vælger mange også at få lagt et skifertag på hjemmet.

Holdbar løsning på tag med mulighed for solceller

Et skifertag er i mange tilfælde en rigtig god løsning, når man skal ud og have lagt et nyt tag. For det første har skifer en rigtig lang leve tid, selv skiferflisen går meget sjældent til og dette er medvirkende til at et skifertag er en af de tagtyper med længst levetid af dem alle. Derudover er det et meget let tag som ikke sætter så store tag til konstruktionen under taget som f.eks. et asfalt eller tegltag.

Et tag i ren naturskifer er ofte et utroligt smukt tag, der passer flot ind på de fleste huse nu om dage, hvilket er med til at gøre skifer til et populært valg hos mange, især på de lidt mere eksklusive huse.

Mange af de nye typer skifertag fås også med integrerede solfangere, hvilket er gør at man på en pæn og elegant måde kan få installeret en solfanger eller solceller når man alligevel skal ud og have nyt tag af skifer. En af de helt store grunde til at mange ikke valgt af få solfangere førhen var at de syntes det ikke var specielt pænt med de store sorte kasser på deres ellers så pæne nye tag. Den problematik er man nu ud over ved de nye modeller som kan fås med integrerede solceller.